Usługi geodezyjne

Wszystkie inwestycje, których rozpoczęcie uzależnione jest od uzyskania pozwolenia na budowę wymagają zaktualizowania mapy zasadniczej.

Odpowiednio przygotowana do sprzedaży nieruchomość gruntowa posiada dobrze oznakowane granice.

Czasem istnieje potrzeba wydzielenia z większej Nieruchomości tylko jej części, na której ma powstać inwestycja lub która ma zostać sprzedana.


Z uwagi na to, iż powyższe problemy są nierozłącznie związane z obrotem na rynku Nieruchomości, oferujemy dla Państwa wygody usługi geodezyjne realizowane przez doświadczonego geodetę. Należą do nich m.in.:

  • wytyczenia obiektów budowlanych,
  • przygotowanie map do celów projektowych,
  • podziały i scalanie,
  • rozgraniczenia,
  • odszukiwanie granic Nieruchomości,
  • kompleksowa obsługa inwestycji mieszkaniowych,
  • indywidualne zlecenia klienta.

Oferujemy atrakcyjne stawki oraz sprawną realizację zleceń!


Geodeta uprawniony - Bogumił Rosa 

Nr uprawnień - 3592 GUGIK

TEL. 501-634-669

wstecz

Napisz do nas!

biuro@brokerzy24.com.pl