Wycena nieruchomości

W ramach współpracy z rzeczoznawczą majątkowym OFERUJEMY WYCENĘ:

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działka budowlana),
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych (dom, kamienica, hala magazynowo-produkcyjna itp.),
 • nieruchomości lokalowych (mieszkanie własnościowe, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lokal użytkowy),
 • nieruchomości rolnych (działka rolna, pole uprawne, plantacje itp.),
 • nieruchomości leśnych,
 • ograniczonych praw rzeczowych i innych praw do nieruchomości (służebności osobiste, gruntowe i przesyłu, użytkowanie, dożywocie, najem itp.).

W CELU:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • kupna - sprzedaży, zamiany nieruchomości:
  - ustalenia ceny sprzedaży - nabycia nieruchomości,
  - sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy,
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • ustalenia podatku od spadku lub darowizn,
 • podziału majątkowego,
 • zniesienia współwłasności,
 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 • aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
 • sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu,
 • ustalenia wysokości odszkodowań:
  - z tytułu wywłaszczenia nieruchomości,
  - z tytułu decyzji planistycznych,
  - za działki gruntu wydzielone pod nowe drogi,
 • ustalenia opłat adiacenckich,
 • i innych.

Jeśli nie masz czasu na wizytę rzeczoznawca odwiedzi Cię na terenie Poznania i okolic.


Aby skorzystać z powyższych usług należy skontaktować się z naszą INFOLINIĄ lub wysłać wiadomość ON-LINE za pomocą naszego FORMULARZA KONTAKTOWEGO, a my odpowiemy w ciągu 24 h aby omówić szczegóły oferty.

wstecz

Napisz do nas!

biuro@brokerzy24.com.pl