Ubezpieczenia nieruchomości

Twoja nieruchomość oraz wszystko co w niej zgromadziłeś to najczęściej Twój największy i najcenniejszy dorobek życia, który w każdej chwili, z przyczyn zupełnie od Ciebie niezależnych możesz utracić w części lub w całości. Dlatego też nieodzowne wydaje się ubezpieczenie.

W przypadku ubezpieczenia domów i mieszkań ochroną obejmuje się przede wszystkim:

 • dom jednorodzinny,
 • mieszkanie jako część budynku,
 • stałe elementy domu lub mieszkania,
 • mienie ruchome znajdujące się w domu lub mieszkaniu.

Dodatkowo ubezpieczenie może obejmować:

 • garaż, piwnicę, komórkę, strych lub inne pomieszczenia gospodarcze znajdujące się w tym samym budynku,
 • obiekty tzw. małej architektury, wolnostojące na terenie tej samej posesji czyli garaż, altana, ogrodzenie lub inne pomieszczenie gospodarcze,
 • stałe elementy czy mienie ruchome w tych pomieszczeniach.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej może obejmować szkody wywołane przez następujące zdarzenia:

 • pożar, uderzenie pioruna, huragan, opady atmosferyczne, powódź, lawina, spływ wód po zboczu, osunięcia lub zapadnięcia się ziemi, zalanie, wybuch, upadek statku powietrznego,
 • zniszczenia powstałe w wyniku akcji ratowania mienia, związanej z powyższymi zdarzeniami,
 • kradzież z włamaniem oraz dodatkowo rabunek, oszustwo, dewastacja i wandalizm,
 • zniszczenia powstałe w związku z powyższymi zdarzeniami.

Ubezpieczenie obejmuje zwyczajowo nie tylko elementy stałe i mienie ruchome znajdujące się w domu czy mieszkaniu, ale także w garażu, piwnicy, pralni domowej i na strychu. obejmują ochroną także mienie ruchome w trakcie przeprowadzki, tj. w trakcie transportu dokonywanego przez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę.

Wymienione rodzaje majątku mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie następujących ryzyk:

 • mury (z elementami stałymi lub bez) - od żywiołów,
 • elementy stałe - od żywiołów i kradzieży,
 • mienie ruchome - od żywiołów i kradzieży,
 • mała architektura (dodatkowo) - od żywiołów,
 • przedmioty wartościowe (dodatkowo) - od żywiołów i kradzieży,
 • dom w budowie - od żywiołów,
 • domek letniskowy - od żywiołów i kradzieży.

Aby skorzystać z powyższych usług należy skontaktować się z naszą INFOLINIĄ lub wysłać wiadomość ON-LINE za pomocą naszego FORMULARZA KONTAKTOWEGO, a my odpowiemy w ciągu 24 h aby omówić szczegóły oferty.

wstecz

Napisz do nas!

biuro@brokerzy24.com.pl